Informati privind recesamantul la data de 23 octombrie 2011