49 unități de învățământ si-au suspendat activitatea