Începerea cursurilor semestrului al II-lea al anului școlar 2020- 2021