Instruirea cadrelor tehnice PSI de la instituţii şi operatori economici din judeţul Sălaj