astfel încât să fie evitată declarareastării de inactivitate a acestora