Din 6 iulie începe a III-a acţiune de dezinsecţie pe domeniul public – privat