a stabilit o zonă de control temporar pe următoarele fonduri de vânătoare