Beneficiarii de ajutor social sunt stimulați să intre pe piața muncii