Materialul lemnos confiscat este predat ocoalelor silvice