PREVEDERI LEGALE ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI ANIMALELOR