Întâlniri gratuite cu specialiști pentru pacienții cu atrofie musculară spinală