Şedinţa de lucru cu primarii şi secretarii UAT-urilor