RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ ÎN ANUL 2021