Adunarea Generală anuală a Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România