187 De cetăţeni de etnie rromă fără acte de identitate si 1.286 case fără documente de proprietate