Modalităţile de plată a furnizorilor de servicii medicale în asistenţa medicală primară