Peste 93 de cereri au ramas nesolutionate pe fond funciar