Reorganizarea activității cabinetelor medicale în specialitățile boli infecțioase și pneumologie