Program prelungit pentru plata cu bonificație a impozitelor și taxelor locale