Prezența la Concursul Național de ocupare a posturilor/catedrelor didactice vacante/rezervate din învățământul preuniversitar (Titularizarea)