89 de petitii inregistrate in primele trei luni ale anului 2011