Suspendarea depunerii de proiecte pentru domeniul major de intervenţie 5.2 al Regio – Programul Operaţional Regional