care au avut ca şi cauzăigienizare resturilor vegetale folosind focul.