Nivelul dobânzilor şi penalităţi de întârziere după primele 30 de la scadenţă