PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL LA SERVICIUL CAZIER JUDICIAR STATISTICĂ ŞI EVIDENŢĂ OPERATIVĂ