Depasirea primului termen atrage calcularea majorarilor de intarziere