A TREIA SESIUNE DE CONCURS PENTRU DIRECTORI ȘI DIRECTORI ADJUNCȚI