Situaţiile financiare se vor depune numai la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunal