PRIMA ÎNTÂLNIRE DE LUCRU DIN 2022 A COMISIEI ECONOMICE CONSULTATIVE