Reînnoirea contractelor de închiriere a locului de parcare de reședință