Verificarea stadiului de soluţionare al unui decont cu sumă negativă de TVA cu opţiune de rambursare