Simulare de incendiu la fondul forestier al Ocolului silvic Almas