„Identități și tendințe de dezvoltare rurală în sate de sub Muntele Șes”