Instruirea trimestrială a şefilor Serviciilor Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă