Activitatea de relații cu publicul din cadrul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Sălaj