s-a desfăşurat Concursul judeţean de recitare dinpoezia românească