Soluţionarea documentelor asupra terenurilor şi a caselor deţinute de familiile romi