Aplicatii pentru înlăturărea urmărilor inundaţiilor