Instruirea inspectorilor de urbanism si a persoanelor atestate de catre ISU