acte ce au fost înaintate organelor de urmărire penală pentru continuarea cercetărilor.