ACȚIUNE ÎN SISTEM INTERGRAT PENTRU PREVENIREA RĂSPÂNDIRII COVID-19