Respectarea prevederilor legale privind regimul deșeurilor periculoase