Punctul termic nr. 17 a fost amenajat un Centru de zi pentru copii