A fost desemnat Preşedintele şi Locţiitorul Biroului Electoral din Galgau