Informare privind soluționarea cererilor de stabilire a reședinței