Adoptarea Planului de Acţiuni pentru anul 2011 pentru realizarea obiectivelor